FreeBanners go2net

  ION CREANGĂ

Biografie

Opera

Păreri critice

Fragmente

Bibliografie

Povestea lui Harap-Alb

"Amu cică era odată într-o tară un craiu, care avea trei feciori. Si craiul acela mai avea un frate mai mare, care era împărat într-o altă tară, mai depărtată. Si împăratul, fratele craiului, se numea Verde-Împărat; Si împăratul Verde nu avea feciori, ci numai fete. Multi ani trecuse la mijloc de când acesti frati nu mai avuse prilej a se întâlni amundoi. Iară verii, adică feciorii craiului si fetele împăratului, nu se văzuse niciodată de când erau ei. Si asa veni împrejurarea de nici împăratul Verde nu cunostea nepotii săi, nici craiul nepoatele sale: pentru că tara în care împărătea fratele cel mai mare era tocmai la o margine a pământului, si crăia istuilalt la altă margine.

Dar ia să nu ne depărtăm cu vorba si să încep a depăna firul povestii.

Amu cică împăratul acela, aproape de bătrânete, căzând la zăcare, a scris carte frătine-său craiului, să-i trimită grabnic pe cel mai vrednic dintre nepoti, ca să-l lase împărat în locul său după moartea sa. Craiul, primind cartea, îndată chemă tustrei feciorii înaintea sa si le zice:

' Iaca ce-mi scrie frate-meu si mosul vostru. Care dintre voi se simte destoinic a împărăti peste o tară asa de mare si bogată ca aceea, are voie din partea mea să se ducă ca să împlinească vointa cea mai de pe urmă a mosului vostru.'

Atunci feciorul cel mai mare ie îndrăzneală si zice:

' Tată, eu cred că mie mi se cuvine această cinste pentru că sunt cel mai mare dintre frati; de-aceea te rog să-mi dai bani de cheltuială, straie de primineală, arme si cal de călărie, ca să si pornesc, fără zăbavă."

Creangă, Ion (1983). Povestea lui Harap-Alb. Bucuresti: Albatros