FreeBanners go2net

  ION CREANGĂ

Biografie

Opera

Păreri critice

Fragmente

Bibliografie

Călinescu, G. (1972). Viata lui Ion Creangă, Bucuresti: Editura Minerva

Dumitrescu-Busulenga, Zoe (1963). Ion Creangă, Bucuresti:EPL
Munteanu, George (1976). Introducere în opera lui Creangă, Bucuresti: Editura Minerva
Togăneanu, G. I. (1969). Stilul artistic al lui Creangă, Bucuresti: Editura Stiintifică