LUCIAN BLAGA

Biografie

Opera

Păreri critice

Fragmente Bibliografie

Gânditor si poet, om de cultură si artist, Lucian Blaga a marcat prin personalitatea sa, mai mult de cinci decenii, spiritualitatea românească. Opera sa ridică probleme deosebite, care constituie o ispită permanentă pentru critica literară si filosofică, deoarece opera sa numără peste 10 000 de titluri. Opera sa - cuprinzând poezie, teatru, eseuri, filosofie, memorialistică, aforisme - reflectă tendintele moderne ale epocii de a reda ideile într-un limbaj aluziv si fluid, în formă metaforică, si de a reflecta prin aceasta raporturile omului cu universul.

"Destinul omului este creatia. Poetul este nu atât un mânuitor cât un mântuitor al cuvintelor. El scoate cuvintele din starea lor naturală si le aduce în starea de gratie."

Lucian Blaga

"Se poate, totusi, vorbi si de o reală inventie de mituri proprii în poezia lui Lucian Blaga? Răspunsul este pozitiv dacă ne gândim la o formă de gândire mitică, manifestându-se atât în scenarii mitice, cât în comportamente specifice, adică actualizănd tocmai ceea ce gânditorul numea 'latentele mitice' ale unui obiect empiric sau fiintă individuală."

Stefan Augustin Doinas, Lectura poeziei. C.R., Bucuresti, 1980

"Lucian Blaga este poate cel mai original creator de imagini pe care l-a cunoscut literatura română până acum: imagini neasteptate si profund poetice. Pentru a reda impresia linistei, el cel dintâi a auzit zgomotul razelor de lună bătând în geamuri. Imaginea nu este unul din elementele poeziei lui Lucian Blaga, ci pare poezia lui însăsi. Din poezia lui Blaga reiese o bucurie de a trăi, un optimism, nu conceptual, ci pur senzorial; senzatia proaspătă întretine multumirea vietii. Găsim deci în poet si o unitate sufletească si o oarecare atitudine."

Eugen Lovinescu, "Critica si literatura IV", Sburătorul literar.I, 22, 11 febr., 1922

"Poeziile lui Blaga sunt bucăti de suflet, prinse sincer în fiecare clipă si redate de o superioară muzicalitate în versuri care, frânte cum sunt, se mlădie împreună cu miscările sufletesti însesi. Această formă elastică permite a se reda si cele mai delicate nuante ale cugetării si cele mai fine acte ale simtirii. E si filosofie înăuntru, o melancolică, dar nu deprimantă filosofie, care leagă împreună toate aspectele dinafară ale naturii si, înlăuntru, toate miscările prin care si noi îi răspundem."

Nicolae Iorga, "Rânduri pentru un tânăr", în Neamul românesc. 1 mai, 1919