LUCIAN BLAGA

Biografie

Opera

Păreri critice

Fragmente

Bibliografie

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii

   
   "Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
   si nu ucid
   cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc
   în calea mea
   în flori, în ochi, pe buze ori morminte.
   Lumina altora
   sugrumă vraja nepătrunsului ascuns
   în adâncimi de întuneric,
   dar eu,
   eu cu lumina mea sporesc a lumii taină - 
   si-ntocmai cum cu razele ei albe luna
   nu micsorează, ci tremurătoare
   măreste si mai tare taina noptii,
   asa îmbogătesc si eu întunecata zare
   cu largi flori de sfânt mister,
   si tot ce-i ne-nteles
   se schimbă-n ne-ntelesuri si mai mari
   sub ochii mei -
   căci eu iubesc
   si flori, si ochi si buze si morminte."
  

sus

Lumina

   
   "Lumina ce-o simt
   năvălindu-mi în piept când te văd,
   oare nu e un strop din lumina
   creată în ziua dintâi,
   din lumina aceea-nsetată adânc de vieată?
      
   Nimicul zăcea-n agonie,
   când singur plutea-n întuneric si dat-a
   un semn Nepătrunsul:
   "Să fie lumină!"
      
   O mare
   si-un vifor nebun de lumină
   făcutu-s-a-n clipă:
   o sete era de păcate, de doruri, de-avânturi, de patimi,
      
   o sete de lume si soare.
      
Dar unde-a pierit orbitoarea
lumină de-atunci - cine stie?
Lumina ce-o simt năvălindu-mi
în piept când te văd - minunato,
   e poate că ultimul strop
    din lumina creată în ziua dintâi.
     

sus

Lucian Blaga, Poezii, Ed. Albatros, Bucuresti, 1983