FreeBanners go2net

  MIRCEA ELIADE

Biografie

Opera

Păreri critice

Fragmente

Bibliografie

Marino, Adrian (1980). Hermeutica lui Mircea Eliade, Cluj-Napoca: Editura Dacia

Handoca, Mircea (1980). Mircea Eliade, Bucuresti
Glodeanu, Gheorghe (1997). Mircea Eliade, Bucuresti: Editura Didactică si Pedagogică
Culianu, Ioan Petru. Mircea Eliade, Bucuresti: Editura Nemira
Simion, Eugen (1995). Mircea Eliade. Un spirit al amplitudinii, Editura Demiurg
Simion, Eugen (1985). Sfidarea retoricii, Bucuresti: Editura Cartea Românească
Căpusan, Maria Vodă (1991). Mircea Eliade - Spectacolul magic, Bucuresti: Editura Litera