Click aici!

 BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

Bote, Lidia (1966). Simbolismul românesc, Bucuresti: EPL
Călinescu, G. (1941). Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Bucuresti

Cioculescu, Serban; Vladimir Streinu, Tudor Vianu (1971). Istoria literaturii române moderne, EDP

Crohmălniceanu, Ov. S. (1975). Literatura română între cele două războaie mondiale, Minerva

Glodeanu, Gheorghe (1998). Dimensiuni ale romanului contemporan, Baia Mare: Editura Gutinul

Glodeanu, Gheorghe (1998). Poetica romanului românesc interbelic. Bucuresti: Libra
Manolescu, Nicolae (1980-1983). Arca lui Noe, Bucuresti: Editura Minerva
Manolescu, Nicolae (1990). Istoria critică a literaturii române, Bucuresti: Editura Minerva
Marcea, Pompiliu (1985). Atitudini critice, Bucuresti: Editura Cartea Românească
Marino, Adrian (1963). Modern, modernism, modernitate, Bucuresti
Marino, Adrian (1973). Dictionar de idei literare, Bucuresti: Editura Eminescu
Negoitescu, Ion (1976). Analize si sinteze, Bucuresti: Editura Albatros
Negoitescu, Ion (1966). Scriitori moderni, Bucuresti: EPL
Piru, Al. (1973). Analize si sinteze, Craiova: Editura Scrisul Românesc
Piru, Al. (1981). Istoria literaturii române de la începuturi până azi, Bucuresti: Editura Univers
Piru, Al. (1975). Poezia românească contemporană, Bucuresti: Editura Eminescu
Raicu, Lucian (1973). Structuri literare, Bucuresti: Editura Eminescu
Pop, Ion (1990). Avangardismul în literatura română, Bucuresti: Editura Minerva
Simion, Eugen (1978-1989). Scriitori români de azi, Bucuresti: Editura Cartea Românească
Simion, Eugen (1985). Sfidarea retoricii, Bucuresti: Editura Cartea Românească
Scarlat, Mircea (1982-1990). Istoria poeziei românesti, vol. I-II, Bucuresti: Editura Minerva
Streinu, Vladimir (1971). Pagini de critică literară, Bucuresti: Editura Minerva
Todoran, Eugen (1973). Sectiuni literare, Timisoara: Editura Facla
Tomus, Mircea (1974). Istorie literară si poezie, Timisoara: Editura Facla
Vianu, Tudor (1960). Arta prozatorilor români, Bucuresti: Editura Pentru Literatură
Zaciu, Mircea (1981). Cu cărtile pe masă, Bucuresti: Editura Cartea Românească
* * * Scriitori români, Bucuresti: Editura Stiintifică si Pedagogică, 1978
* * * Dictionar de literatură română, Bucuresti: Editura Univers, 1979
* * * Literatura română, Bucuresti: Editura Stiintifică si Pedagogică, 1979